Velg en side
bemanner fremtiden

Realpeople er et spennende fullservice bemanningsselskap som tenker nytt og annerledes rundt bemanning og rekruttering. Vi leverer kompetanse innen alle fagfelt.

Fagfelt

Engineering

Realpeople leverer dyktige ingeniører, nøkkelpersoner med høy kompetanse innen engineering. Våre konsulenter kan lede eller hjelpe dere slik at din bedrift lykkes med de engineeringsutfordringene dere står ovenfor.

IT

Realpeople har lang erfaring og spisskompetanse på å rekruttere spesialister innen IT. Våre IT spesialister har ledet prosjekter og driftet store infrastrukturmiljø for internasjonale selskaper.

Bygg og anlegg

Realpeople leverer dyktige konsulenter med høy kompetanse innen bygg og anlegg. Vi leverer kompetanse på alle plan fra hjelpearbeideren til prosjektledelse og prosjektadministrasjon.

Healthcare

Realpeople har som mål å bli blant de ledende leverandører av personell til helserelaterte virksomheter. Som selskap har vi erfaring med å levere sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og medisinske sekretærer.

Energi

Realpeople har som mål å bli blant de ledende leverandører av personell til energi, on/offshorebansjen og fornybar industri. Som selskap har vi erfaring med å levere alle disipliner innen olje og gass bransjen.

Hotell, Restaurant og Handel

Realpeople tilbyr personell innen HORECA. Våre kandidater spenner fra ufaglært til faglærde innen sine arbeidsfag og vi kan tilby gode og kompetente kandidater til stillinger innenfor HORECA fagene.

Akvakultur, Havbruk og Marine

Realpeople tilbyr personell innen akvakultur, havbruk og marine, både innen drift, administrasjon, produksjon og forskning. Vi kan tilby høyt kompetente kandidater til stillinger innenfor oppdrettsnæringen, organisasjoner, offentlig administrasjon og forskning.

Fagarbeidere

Realpeople tilbyr fagpersonell innen mekanikk, maskin, logistikk og produksjon. Vi kan tilby høyt kompetente kandidater til bedrifter over hele landet. Både onshore og offshore.

Kundeuttalelse

Eripio har vært i en prosess med behov for nyrekruttering.
Tok i den forbindelse kontakt med Realpeople.
Realpeople imponerte oss med god forstålse av våre behov, høy faglig kompetanse og ikke minst gode kontakter i markedet. Meget godt fornøyd med deres evne til å finne rett person.

Eripio Simulatus Instructus as
John T. Rønneberg
Daglig leder