Velg en side
Mer informasjon om våre fagfelt

 

ENGINEERING

Realpeople leverer dyktige konsulenter, nøkkelpersoner med høy kompetanse innen engineering. Våre konsulenter kan lede eller hjelpe dere slik at din bedrift lykkes med de engineeringsutfordringene dere står ovenfor. Vi leverer konsulenter som har allsidig erfaring med forprosjektering, prosjektarbeid, comissioning, FAT og SAT. Dette i kombinasjon med erfaring fra de rette fagområdene gir suksess.

Våre konsulenter har mye kunnskap om blant annet olje og gass installasjoner, fornybar energi, automatisering og robotisering, marin teknologi, boring og brønnutstyr, telekommunikasjonsmidler og mye mer.

For å jobbe som konsulent innen engineering i Realpeople, må en besitte høyere utdanning (Bachelor/Master) innen ett av områdene nevnt over. I tillegg trenger en erfaring fra minst ett eller flere relativt komplekse prosjekter.
 

IT

Realpeople har lang erfaring og spisskompetanse på å rekruttere spesialister innen IT.

Våre IT spesialister har ledet prosjekter og driftet store infrastrukturmiljø for internasjonale selskaper.

Vi kan leie ut eller rekruttere IT-driftskonsulenter, IT-ledere, programmerere og IT-spesialister innen ulike IT-faglige områder.

Vi har spisskompetanse på IT-tjenester for fremtiden. Kompetanse på infrastruktur, IT-sikkerhet, IT-drift, optimalisering, ROI kalkyler, skytjenester, outsourcing, ITIL prosesser, IT-support, softwareutvikling, programmering, VR teknologi, AR og mixed reality.
 

Bygg og anlegg

Realpeople leverer dyktige konsulenter innen bygg og anlegg. Våre konsulenter har kunnskap om blant annet bygg og prosjekt, veier og gater, flyplasser, havner (maritim sektor), jernbaner, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler og mye mer.

Vi har kompetanse til å kunne hjelpe til med medarbeidere fra hjelpepersonell til prosjektpersonell med den rette høye kompetansen innen sine fagområder.  

Healthcare

Realpeople har som mål å bli blant de ledende leverandører av personell til helserelaterte virksomheter. Som selskap har vi erfaring med å levere sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter og medisinske sekretærer. Vårt fokus er arbeidsmiljø, trivsel og kompetanse.  Vi arbeider for å nyttiggjøre våre ansattes kompetanse og erfaring i samspill med yngre medarbeidere. Her inngår da også å fokusere/ stimulere til nytenkning, mangfold skape tillit og medansvar.

 

 
ENERGI

OLJE OG GASS

Realpeople har som mål å bli blant de ledende leverandører av personell til energi, on/offshorebansjen og fornybar industri. Som selskap har vi erfaring med å levere alle disipliner innen olje og gass bransjen. I tillegg har Realpeople personell med lang operativ erfaring innen alle PEMA fag. ( prosess, elektro, mekanisk, automasjon) Vi bistår også med personell som kranførere, kranteknikere, brannvakter, helivakter, flaggmenn og riggere. Vårt fokus er arbeidsmiljø, trivsel og kompetanse.  Vi arbeider for å nyttiggjøre våre ansattes kompetanse og erfaring i samspill med yngre medarbeidere. Her inngår da også å fokusere/ stimulere til nytenkning, mangfold skape tillit og medansvar.

FORNYBAR ENERGI

Realpeople jobber tett med å levere kompetanse til selskaper som har internasjonale prosjekter innen vindkraft, solcelle og vann.

Vi har spisskompetanse på å levere prosjektledere og teknisk personell til fornybare prosjekter. Herunder har vi lang erfaring med å levere personell som deltar i kontrakt og anbudsprosesser innen fornybar energi prosjekter i hele verden.

Vi kan levere høyt kvalifiserte ingeniører og ledere til:

  • Solcelle
  • Vindkraft
  • Vannkraft og vannrensing.

 

Hotell, Restaurant og Handel

Realpeople tilbyr personell innen HORECA. Våre kandidater spenner fra ufaglært til faglærde innen sine arbeidsfag og vi kan tilby gode og kompetente kandidater til stillinger innenfor HORECA fagene.

 

Akvakultur, Havbruk og Marine

Realpeople tilbyr personell innen akvakultur, havbruk og marine, både innen drift, administrasjon, produksjon og forskning. Vi kan tilby høyt kompetente kandidater til stillinger innenfor oppdrettsnæringen, organisasjoner, offentlig administrasjon og forskning.

 

Fagarbeidere

Realpeople tilbyr fagpersonell innen mekanikk, maskin, logistikk og produksjon. Vi kan tilby høyt kompetente kandidater til bedrifter over hele landet. Både onshore og offshore. Våre medarbeidere har fagbrev i sine respektive fag og erfaring fra å jobbe med sine fagområder. Vi tilbyr også nyutdannet personell.